Η θέση μας για την ΕΡΕΥΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην Ευρώπη.

  Κρίνουμε αναγκαία τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Τεχνολογίας για ορθολογική αξιοποίηση εθνικών και ενωσιακών πόρων, για αποτροπή του κατακερματισμού ερευνητικών προγραμμάτων και αγορών για ενίσχυση των δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στη βασική...

Η θέση μας για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση που θα εξασφαλίζει ασφαλή, οικονομικά προσιτή και φιλοπεριβαλλοντική ενέργεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μιλά με μια φωνή σε παγκόσμια ενεργειακά ζητήματα. Και...

Η θέση μας για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και την ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

  Η κλιματική αλλαγή είναι μια υπαρκτή παγκόσμια απειλή. Ακραία φυσικά φαινόμενα και καταστροφές συγκλονίζουν πολλά σημεία του πλανήτη. Και τα δύσκολα είναι μπροστά. Όλοι πρέπει να προετοιμασθούμε για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα....

Η θέση μας για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2021-2027

Η κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί έναν βασικό πυλώνα για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και γεωγραφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως στόχους την επάρκεια στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων υψηλής ποιότητας, την...

Η θέση των Ελλήνων Ριζοσπαστών για ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στην Ευρώπη.

  Η φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο συνιστώσες. Την άμεση φορολογία που εξακολουθεί να υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Κρατών-Μελών και την έμμεση φορολογία, που άπτεται της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων και της ελεύθερης παροχής...

Η θέση μας για το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ESFS), που αποτελείται από ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές, επιδιώκει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα υπό το φως των μακροοικονομικών εξελίξεων, την προαγωγή της εμπιστοσύνης και την προστασία των καταναλωτών. Αυτό το...