Η θέση μας για το ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ / ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ.

19 Μαΐ 2019 | Ανακοινώσεις, Ενημέρωση

 
Καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της τις τεράστιες μεταναστευτικές και προσφυγικές πιέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει στη θέσπιση πολιτικών τόσο για τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης όσο και για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Σήμερα τα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα που δημιούργησε το μεταναστευτικό στα Κράτη-Μέλη επιβάλλουν να ξαναδούμε μια σειρά από πολιτικές στον τομέα αυτό, καθιστώντας τες αποτελεσματικότερες απ’αυτό που είναι σήμερα. Αναφερόμαστε στη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, στη διάσωση ζωών, στη συνεργασία με τρίτες χώρες προέλευσης μεταναστευτικών ρευμάτων, ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση των αιτιών εξόδου εκατομμυρίων ανθρώπων, στην επιστροφή των παράτυπων μεταναστών, στην ενίσχυση μέτρων για την εξάρθρωση δικτύων παράτυπης μετανάστευσης και παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και στην ανάπτυξη μιας ισχυρότερης κοινής πολιτικής ασύλου. Και επειδή τα προβλήματα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς είναι ευρωπαϊκά, η ευθύνη και το κόστος της εφαρμογής της πολιτικής μας πρέπει να επιμερίζεται αναλογικά στα Κράτη-Μέλη, με ιδιαίτερη μέριμνα σ’αυτά που δέχονται λόγω της γεωγραφικής θέσης τους ισχυρότερες πιέσεις.
 
Σε κάθε περίπτωση, βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής στα θέματα της μετανάστευσης και του προσφυγικού πρέπει να παραμένει η αλληλεγγύη. Και εδώ ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι συννομοθέτης για τα θέματα και της παράτυπης και της νόμιμης μετανάστευσης, είναι σημαντικός για την εφαρμογή μιας ορθολογικής πολιτικής. Ειδικά τώρα που φυσούν άνεμοι εθνικολαϊκισμού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η ουμανιστική και φιλελεύθερη θέση για τα καίρια αυτά ζητήματα δεν πρέπει να οδηγεί στην επικράτηση λιγότερο φιλελεύθερων απόψεων και κυβερνήσεων στα Κράτη-Μέλη. Κι αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για όσους πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για όλους.