Η θέση μας για το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.

18 Μαΐ 2019 | Ανακοινώσεις, Ενημέρωση

Πιστεύουμε ότι στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία το εμπόριο αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Στηρίζουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα διατηρεί ένα ανοιχτό σύστημα εμπορικών συναλλαγών, βασισμένο σε κανόνες που θα τηρούνται από όλους. Κι όσο φαντάζει ατιθάσευτη η παγκοσμιοποίηση, όσο αυξάνεται ο κίνδυνος του προστατευτισμού και όσο εξασθενεί η προσήλωση μεγάλων εμπορικών εταίρων στη διακυβέρνηση του εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο στη βάση κανόνων, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτικότερη στις μέρες μας, όπου διαφαίνεται ότι οι ΗΠΑ με την Κίνα θα μπουν σε μια φάση σκληρών συγκρούσεων στον τομέα αυτό.

Η εμπορική πολιτική συμβάλλει στην ανάπτυξη με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων εμπορικών και επενδυτικών ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Για τους ευρωπαίους πολίτες οι εμπορικές συμφωνίες μειώνουν τις τιμές των αγαθών, αυξάνουν τις διαθέσιμες επιλογές και διατηρούν ταυτόχρονα τα υψηλά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, τους περιβαλλοντικούς κανόνες και τα κοινωνικά δικαιώματα στις τρίτες χώρες. Με την εμπορική πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει ακόμη την επιρροή της στον κόσμο, προβάλλει τις αξίες μας και προσελκύει επενδύσεις. Με άλλα λόγια οι εμπορικές συμφωνίες συμβάλλουν στην επίτευξη πολλών στόχων. Και σε μια εποχή σημαντικών μεταβολών και διαπραγματεύσεων με σημαντικούς εταίρους ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθίσταται ακόμη πιο καθοριστικός για την επίτευξη των στόχων μας.

Επισημαίνουμε ακόμη ότι είμαστε θετικοί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός διαιτητικού δικαστηρίου που θα επιλύει τις επενδυτικές διαφορές που θα προκύπτουν από την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει η Ένωση με τρίτες χώρες. Οι επενδυτές θα προστατεύονται καλύτερα και η εθνική κυριαρχία των κρατών δεν θα πλήττεται από την αμφισβήτηση της νομιμοποίησης των ad hoc διαιτητικών δικαστηρίων που επιλύουν σήμερα τις εν λόγω διαφορές.