Η θέση μας για την ΠΑΙΔΕΙΑ

21 Μάι 2019 | Ανακοινώσεις, Ενημέρωση

 
Στον εξαιρετικά σημαντικό αυτό τομέα για τη δημοκρατία, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ούτε αποκλειστική ούτε συντρέχουσα αρμοδιότητα. Ο τομέας της παιδείας παραμένει στην αρμοδιότητα των Κρατών-Μελών. Σύμφωνα με τις ιδρυτικές Συνθήκες η Ένωση μπορεί απλά να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίξει, να συντονίσει ή να συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές και δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό σημαντική υπήρξε και παραμένει η εμβληματική δράση Erasmus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Πιστεύουμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα της παιδείας έχει ένα σημαντικό ρόλο-πρόκληση. Πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες σε πολιτικό επίπεδο για την προώθηση παιδείας υψηλού επιπέδου που θα στοχεύει, μεταξύ των άλλων, στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας, ιδίως μέσω της κινητικότητας μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών, στη διάδοση των γλωσσών των Κρατών-Μελών καθώς και στη συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων.
 
Στις μέρες μας είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η διάχυση γνώσεων μέσω ποικίλων μαθημάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κοινές ευρωπαϊκές ρίζες, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και κατ’επέκταση της ευρωπαϊκής συνείδησης, παράλληλά με την εθνική. Μιας ευρωπαϊκής συνείδησης η οποία πρέπει να βασίζεται στη γνώση του κοινού πολιτισμού, των κοινών αξιών και καταβολών, των κοινών δεσμών και των κοινών στόχων μέσα σ’έναν ανοιχτό πλανήτη πρωτόγνωρων αλλαγών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει ακόμα να αναλάβει πρωτοβουλίες για μια παιδεία που θα στοχεύει στην εξάλειψη του εθνοκεντρισμού και του ρατσισμού, στην κατανόηση της πολιτικής,
 
πολιτιστικής, οικονομικής, κοινωνικής και εθνικής ζωής των άλλων Κρατών-Μελών, στο σεβασμό της πολιτιστικής ετερότητας και στην αρμονική συμβίωση των νέων σ’ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια πιστεύουμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πρωταγωνιστήσει για μια παιδεία που θα αναπτύξει την ευρωπαϊκή πολυπολιτισμικότητα, την ευρωπαϊκή πολιτότητα και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών θα ενίσχυε σημαντικά τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εμείς στρατευόμαστε στον αγώνα αυτόν.