Η θέση μας για την ΕΡΕΥΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην Ευρώπη.

15 Μαΐ 2019 | Ανακοινώσεις, Ενημέρωση

 
Κρίνουμε αναγκαία τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Τεχνολογίας για ορθολογική αξιοποίηση εθνικών και ενωσιακών πόρων, για αποτροπή του κατακερματισμού ερευνητικών προγραμμάτων και αγορών για ενίσχυση των δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στη βασική έρευνα, στην εφαρμοσμένη έρευνα και στις επιχειρήσεις και για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας. Πιστεύουμε ακόμη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επενδύσουν το 3% του ΑΕΠ τους στην έρευνα και στην τεχνολογία (1% δημόσια χρηματοδότηση και 2% επενδύσεων ιδιωτικού δικαίου).