Η θέση μας για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14 Μαΐ 2019 | Ανακοινώσεις, Ενημέρωση

Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση που θα εξασφαλίζει ασφαλή, οικονομικά προσιτή και φιλοπεριβαλλοντική ενέργεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μιλά με μια φωνή σε παγκόσμια ενεργειακά ζητήματα. Και θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με ορθολογικούς στόχους για το 2050 στα θέματα της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της άντλησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης.

Για τα θέματα αυτά ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να γίνει πολύ πιο ουσιαστικός και αποτελεσματικός απ’ότι είναι σήμερα, ώστε να ξεπερασθούν επιμέρους κρατικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, που εμποδίζουν την επίτευξη των κοινών στόχων που πρέπει να έχει η Ένωσή μας.