Η θέση μας για ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

17 Μαΐ 2019 | Ανακοινώσεις, Ενημέρωση

Η προώθηση της εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της έρευνας και των τηλεπικοινωνιών καθυστερεί σημαντικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να απαιτήσει από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιτάχυνση της εκτέλεσης των δικτύων αυτών. Η ολοκλήρωση των δικτύων θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής καθώς και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και κυκλοφορίας ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών.